12. prezes w historii ZSzP

Związek Szkółkarzy Polskich powołało do życia w 1991 r. kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego. Obecnie liczy ponad 220 członków, Zrzesza producentów roślin ozdobnych i owocowych: drzew, krzewów, bylin oraz pnączy.

28 listopada 2023 r. w Warszawie odbyło się XXXIII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków ZSzP. Wybrano nowe władze stowarzyszenia.

Zarząd ZSzP, od lewej: Anna Bilska, Łukasz Pełka, Andrzej Kujawa, Renata Fryszkowska-Madej, Mateusz Milczyński, fot. ZSzP
Zarząd ZSzP, od lewej: Anna Bilska, Łukasz Pełka, Andrzej Kujawa, Renata Fryszkowska-Madej, Mateusz Milczyński, fot. ZSzP

Prezesem zarządu został jednogłośnie wybrany  Andrzej Kujawa. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprezesa. Pracę w zarządzie będą kontynuowali także Łukasz Pełka i Mateusz Milczyński. Po kilku latach przerwy wróciła do zarządu Renata Fryszkowska-Madej (skarbnik w latach 2015-2018). Do zarządu dołączyła także Anna Bilska ze szkółki „Kosowscy”.

W Komisji Rewizyjnej zasiedli: Marek Majewski, Wiesław Szydło, Elżbieta Tepper, Krystyna Widaj oraz Anna Wójcik-Kager. Do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali: Jan Ciepłucha, Daniel Kordus, Grzegorz Kurowski, Tomasz Michalik oraz Krzysztof Słowiński

Walne Zgromadzenie podziękowało ustępującym członkom zarządu, wręczając pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Wiesław Szydło ustępujący prezes zarządu pracował w nim nieprzerwanie od 2009 r., czyli przez 14 lat. To rekord w dotychczasowej historii ZSzP.

Kilku prezesów Zszp z poprzednich kadencji, od lewej: Jan Grąbczewski, Lucjan Kurowski, Lucjan Gursztyn, Wojciech Grąbczewski, Szczepan Marczyński i Marek Majewski, fot. ZSzP
Kilku prezesów ZszP z poprzednich kadencji, od lewej: Jan Grąbczewski, Lucjan Kurowski, Lucjan Gursztyn, Wojciech Grąbczewski, Szczepan Marczyński i Marek Majewski, fot. ZSzP

Twórca 72 odmian powojników nowym członkiem honorowym ZSzP

Członek honorowy to najwyższe wyróżnienie ZSzP. Jest ono przyznawane za wybitne zasługi dla rozwoju stowarzyszenia. Do 28.11.2023.r. tytuł ten posiadało trzech szkółkarzy: Jan Grąbczewski, Emil Homa oraz Lucjan Kurowski. Uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków ZSzP do tej zaszczytnej grupy dołączył Szczepan Marczyński. Jest członkiem ZSzP od 1991 r. W 1994 r. wybrano go do zarządu stowarzyszenia. Dwukrotnie pełnił też funkcję jego prezesa (1997-2000 i 2009-2012).

We wniosku o nadanie Członkostwa Honorowego, ustępujący prezes zarządu Wiesław Szydło podkreślił kamienie milowe w historii ZSzP kierowanego przez Szczepana Marczyńskiego. To m.in.:

  • organizacja pierwszego biura stowarzyszenia na warszawskim Ursynowie,
  • powołanie Agencji Promocji Zieleni – spółki prowadzącej działalność gospodarczą i realizującą zadania biznesowe,
  • stworzenie Biuletynu Szkółkarskiego
  • utworzenia funduszu marketingowego, zainicjowanie i rozwinięcie szerokiej promocji roślin w programach telewizyjnych oraz prasie,
  • organizacja dalekich wyjazdów studyjnych dla członków Związku – do USA, Nowej Zelandii, Japonii,
  • organizacja zjazdu ENA w Polsce,
  • zaangażowanie w stworzenie magazynu ogrodniczego „Zieleń to Życie”,
  • organizacja Międzynarodowej Konferencji „Szkółkarstwo – perspektywy rozwoju”,
  • zapoczątkowanie współpracy z producentami środków ochrony roślin w celu uzyskania rejestracji na zastosowania małoobszarowe w szkółkach roślin ozdobnych,
  • zaangażowanie w uzyskanie rekomendacji ministerialnych dla „Zaleceń  jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego”.

Nie sposób też pominąć osiągnięć w działalności hodowlanej Szczepana Marczyńskiego, którą prowadzi w szkółce CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Jest on twórcą 72 odmian powojników i 9 odmian innych pnączy. Jego odmiany oferowane są znane prawie na całym świecie. Są dostępne w sprzedaży na 6 kontynentach!  W 2022 r., na wniosek zarządu ZSzP, za swoje osiągnięcia hodowlane laureat otrzymał wyróżnienie ministra rolnictwa.

Źródło: materiały Związku Szkółkarzy Polskich