Witamy na naszej platformie dedykowanej profesjonalistom, którzy swoją pracę lub/i zainteresowania związali z ozdobnymi drzewami, krzewami i bylinami. Szkolkarski.pl to miejsce, w którym przydatne informacje znajdą szkółkarze i producenci roślin, architekci krajobrazu i wykonawcy terenów zieleni, osoby odpowiedzialne za zieleń miejską, właściciele centrów ogrodniczych, detaliczni i hurtowi sprzedawcy materiału szkółkarskiego oraz dostawcy środków produkcji dla wszystkich tych branż.

Zmiany klimatu w Europie sprawiają, że obecnie częściej niż wcześniej musimy aktualizować dobór gatunków i odmian. Zmieniają się rośliny, które sprawdzają się w ogrodach i na terenach zieleni. Potrzebujemy taksonów wytrzymałych, odpornych na dłuższe okresy suszy i upałów. Dotyczy to zwłaszcza roślin przydatnych do sadzenia w miastach. Z drugiej strony przeciętny posiadacz ogrodu dysponuje coraz mniejszą powierzchnią i – z powodu tempa życia – brakuje mu czasu na jego pielęgnację. Rozwiązaniem obu tych problemów jest właściwy dobór odmian i gatunków. Na szkolkarski.pl znajdą Państwo najnowsze informacje o trendach w tym zakresie z Polski, Europy i reszty świata. Piszemy o tym, w jakim kierunku zmierza współczesna hodowla ozdobnych roślin ogrodowych, które odmiany sprawdzą się w ogrodach prywatnych, a jakie na publicznych terenach zieleni.

W Polsce, w Unii Europejskiej i na świecie w szybkim tempie zmienia się otoczenie ekonomiczne szkółek. Coraz droższe albo trudniej dostępne stają się robocizna, środki produkcji i woda, a w znacznie mniejszym tempie rosną ceny roślin. Aby działalność szkółkarska nadal była rentowna, trzeba trzymać rękę na pulsie i inwestować w nowe technologie i metody produkcji. Mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja, oszczędne nawadnianie i gospodarowanie wodą to „gorące” tematy całej „zielonej branży”. Wszystkie te informacje będziemy publikować na szkolkarski.pl.

Producenci roślin w UE z roku na rok dysponują coraz mniejszym zapleczem chemicznych środków ochrony roślin. Z jednej strony systematycznie znikają z rejestrów kolejne substancje aktywne, z drugiej branży agrochemicznej nie zawsze opłaca się rejestrować preparaty dla roślin ozdobnych. Do tego dochodzi coraz większe oczekiwanie odbiorców roślin, że także szkółkarski materiał ozdobny będzie produkowany bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. Ekologia, bioróżnorodność, poszanowanie środowiska w otoczeniu szkółek to kolejne ważne tematy. Coraz częściej to one decydują o wizerunku zielonej branży. Bo, po co np. sadzić rośliny przyjazne zapylaczom, jeżeli przy ich produkcji z powodu użytej chemii ginęły owady pożyteczne?

Dlatego szkolkarski.pl to miejsce, w którym chcemy przekazywać Państwu najnowsze informacje także na temat biologicznej ochrony roślin, wykorzystania proekologicznych metod uprawy gleby w szkółkach, zwalczania chwastów i nawożenia. W przypadku produkcji kontenerowej w największym stopniu dotyczy to podłoży. Na Zachodzie powszechne są już próby i doświadczenia związane z ograniczaniem zużycia torfu w podłożach lub – na razie częściej – zmniejszaniem jego zawartości. Najbardziej wymusił to lukratywny dla szkółkarzy rynek brytyjski, który zapowiada, że ozdobne drzewa, krzewy i byliny w podłożach torfowych już niedługo dostaną zakaz wjazdu na Wyspy.

Teoria nie zawsze równa się praktyce. Łatwo jest mówić, w jakim kierunku powinna dzisiaj zmierzać branża szkółkarska. Zmiany wymagają jednak nakładów finansowych, czasu, a niekiedy po prostu przestawienia sposobu myślenia na temat zarządzania firmą. Dlatego na naszej stronie nie zabraknie przykładów z realnego życia. Znajdą tu więc Państwo relacje ze szkółek z Polski i z spoza naszego kraju. Będziemy Wam przekazywać informacje z najważniejszych imprez branżowych: targów, wystaw, konferencji czy wyjazdów studyjnych.

Mam nadzieję, że wieloletnie doświadczenie dotyczące branży szkółkarskiej, moje i autorów, którzy pojawią się na łamach szkolkarski.pl zagwarantuje Państwu dużo ciekawych, dobrze przekazanych informacji oraz sporą dawkę rzetelnej wiedzy.

Wojciech Górka