Nie tylko odmiana

Barwa kwiatów to nie tylko cecha odmianowa hortensji ogrodowych, ale zależy ona także od właściwości podłoża. Dotyczy to także niektórych innych hortensji o niebieskich kwiatach, np. dość popularnej odmiany ‘Bluebird’ hortensji piłkowanej (H. serrata).

Niebieskie odmiany m.in. hortensji bukietowej i piłkowanej są wrażliwe na niedobór glinu (fot. W. Górka)

To czy odmiana o niebieskich kwiatach wytworzy je w typowym dla siebie kolorze, czy też zamiast niebieskich będą one różowe zależy przede wszystkim od zawartości w podłożu jonów glinu. Co ciekawe pierwiastek ten przestaje być dostępny dla roślin, gdy odczyn podłoża osiąga pH 6, i to niezależnie od zawartości w nim jonów glinu. W ogrodach hortensje ogrodowe pięknie wybarwiają się na niebiesko, gdy są uprawiane na kwaśnym podłożu (naturalne gleby zazwyczaj mają wystarczającą ilość dostępność glinu). Gdy jest ono obojętne lub zasadowe, barwa kwiatów staje się coraz bardziej fioletowa lub różowa.  

Zadbać o glin, wapń i magnez

Czasami problematyczne bywa uzyskanie niebieskich kwiatostanów hortensji w szkółce kontenerowej. W przypadku tych roślin do właściwego wybarwienia, oprócz kwaśnego podłoża, niezbędna jest równoczesna dostępność wapnia i magnezu. Rozwiązaniem tego problemu jest utrzymywanie pH podłoża w pojemnikach na poziomie ok 5,0 (4,5-5,5) przy równoczesnym podawaniu roślinom nie tylko N, P, K, ale także siarczanu glinu oraz wapnia i magnezu. Te dwa ostatnie składniki można podawać w formie granulowanego czy pylistego dolomitu.     

Kwaśne podłoże, obecność glinu, wapnia i magnezu tworzą optymalne warunki dla wybarwiania się niebieskich hortensji (fot. W. Górka)

Amerykańskie źródła radzą dla niebieskich hortensji dodawać około 7,4 kg siarczanu glinu na metr sześcienny podłoża. Jeżeli podczas produkcji dojdzie do zbytniego podniesienia pH (powyżej 5,5) lub okaże się, że substrat nie zawierał dodatku AlSO4 można jeszcze interweniować. W tym celu trzeba przeleać pojemniki roztworem 12 g/l tego związku. W USA do nawożenia interwencyjnego niebieskich hortensji dostępny jest także siarczan glinu w otoczce polimerowej (Florikan® Sapphire). Uwalnia ona jony glinu przez 90 lub 180 dni, ale równocześnie zapobiega nadmiernemu przedostawaniu się ich do środowiska.  Nawóz ten podaje się posypowo. Zarówno w przypadku przelewania, jak i używania nawozów posypowych z glinem, efekt na roślinach będzie widoczny tylko pod jednym warunkiem. Pierwiastek ten musi być roślinom dostarczony przed wytworzeniem pąków kwiatostanowych i pozostać obecny w podłożu aż do pełnego kwitnienia.

Kontrola zawartości fosforu

Producenci niebieskich hortensji powinni także bacznie zwracać uwagę na fosfor, który może wiązać jony glinu i czynić je niedostępnymi dla roślin. Zalecenia ze Stanów Zjednoczonych radzą więc w przypadku niebieskich odmian hortensji korzystać z nawozów z niską zawartością fosforu, umiarkowaną azotu, a wysoką – potasu (optymalnie NPK 6: 1: 6). Gdy do podlewania lub fertygacji używa się do wody zakwaszonej, lepiej jest użyć kwasu siarkowego lub azotowego, a nie fosforowego, Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że niedobór fosforu może hamować wzrost tych roślin lub wpływać na zmianę barwy ich liści.