16 kandydatów

O ten zaszczytny tytuł rywalizowało 16 drzew z całej Polski, które znalazły się w finale konkursu Klubu Gaja. Ostatecznie z dużą przewagą głosów wygrał

200-letni Buk „Serce Ogrodu” z Arboretum w Wojsławicach uzyskując 6643 głosy internautów. Tym samym w lutym 2024 roku zwycięzca będzie reprezentował Polskę w międzynarodowym plebiscycie Europejskie Drzewo Roku. Kolejne pozycje na podium zajęły aż cztery dęby. Na drugim miejscu uplasowała się Para dębów Miłosz & Malwa z Warszawy z 2858 głosami internautów. Trzecie z wynikiem 2579 głosów zameldowały się Dęby Adam i Ewa w Olsztynie. Podczas głosowania internauci oddali 27 445 ważnych głosów, a na stronie plebiscytu www.drzeworoku.pl odnotowano blisko 70 tysięcy wizyt. 

Nagroda trafi do Wojsławic

Statuetka Drzewa Roku 2023 trafi w tym roku do Arboretum Wojsławice. To filia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, która zgłosiła drzewo do konkursu. Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy. Wręczenie nagród odbędzie się 12 października 2023 roku podczas obchodów Święta Drzewa w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom tegorocznego Drzewa Roku za wspaniałą rywalizację!  Cieszymy się, że dzięki konkursowi co roku możemy prezentować nie tylko niezwykłe polskie drzewa, będące częścią naszej kultury i historii, ale także niezwykłych ludzi, którzy codziennie otaczają je opieką, pielęgnują tradycje z nimi związane i stają w ich obronie. Mam nadzieję, że konkursowe historie zostaną z nami na dłużej, inspirując nas do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz ochrony drzew i zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Równocześnie zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tegorocznych laureatów konkursu podczas wakacyjnych podróży  – mówiła Jolanta Migdał, koordynatorka konkursu Drzewo Roku.

Zwycięski 200-latek

Zdobywca tytułu Drzewo Roku 2023 – buk „Serce Ogrodu” z Arboretum w Wojsławicach (liczy sobie około 200 lat, ma wysokość 14 m 452 cm obwodu.Został zgłoszony przez Arboretum Wojsławice – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Rośnie w centrum zabytkowego parku i jest jednym z bardziej rozpoznawalnych drzew rosnących w arboretum. Został posadzony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy właścicielem parku był ród von Pritwitz. Jako podkładki do szczepienia użyto buka pospolitego (Fagus sylvatica), natomiast cześć szlachetną stanowi rosnąca wolniej, czerwonolistna odmiana ‘Atropunicea’.

Historia tego buka jest także nierozerwalnie związana z rokiem 1880, gdy właścicielem majątku w Wojsławicach został Fritz von Oheimb. To za jego sprawą powstało Arboretum,a niewielki park zyskał sławę. 30 lat temu obecni opiekunowie tego miejsca nadali drzewu imię „Serce Ogrodu”. Imponuje ono majestatem i intryguje nietypowo uformowanym, zgrubiałym pniem i szeroko rozpostartymi konarami. Jego liście w trakcie rozwoju zmieniają barwę – wiosną są ciemnopurpurowe, latem rudozielone, a jesienią żółtopomarańczowe. W cieniu jego wielkiej korony nadal spotykają się pasjonaci – tak jak 100, czy 200 lat temu – zjednoczeni podziwem dla Natury. Za sprawą swej popularności buk znalazł się również na wielu pamiątkach promujących to miejsce i w mediach. „Serce Ogrodu” jest również jednym z chętniej fotografowanych oraz malowanych drzew w regionie.

O konkursie

Konkurs Drzewo Roku to propozycja dla osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, urzędów administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji społecznych oraz regionalnych i lokalnych wspólnot mieszkańców.

Jego organizatorem jest Klub Gaja, który należy do rodziny Europejskiego Drzewa Roku Zwycięzca polskiej edycji konkursu co roku bierze udział w głosowaniu na Europejskie Drzewo Roku na stronie www.treeoftheyear.org. Polska ma w tej rywalizacji już dwa sukcesy. W 2017 r. w tym plebiscycie zwyciężył dąb Józef z Wiśniowej w województwie podkarpackim, a w 2022 r. dąb Dunin z Puszczy Białowieskiej.

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy oraz wyłonienie najważniejszego, najciekawszego, najbardziej lubianego i cenionego przez społeczności lokalne drzewa w naszym kraju.

Organizatorzy podkreślają, ze poszukują drzew z historią, która pobudzają wyobraźnię i scalają wspólnotę osób mieszkających w danym regionie. Z tego powodu w rywalizacji nie szuka się wcale drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych, ani najrzadszych, ale jak piszą organizatorzy „szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi”. Laureatem zostaje drzewo, które zdobędzie największą liczbę głosów internautów.

Na podstawie materiałów Klubu Gaja, fot. Bożka Piotrowska, mat. pras. Klub Gaja